Diamantgruvbolaget Lucara Diamond redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

ANNONS

Omsättningen sjönk 82,4 procent till 7,5 miljoner dollar (42,5).

Resultatet efter skatt blev -13,9 miljoner dollar (0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 dollar (0,00).

Bolaget sålde i andra kvartalet 68 979 carat (101 931) till ett genomsnittspris av 109 dollar per carat (417).

Endast diamanter mindre än 10,8 carat såldes under kvartalet, detta mot bakgrund av ett beslut om att avvakta med större stenar i samband med osäkerheten kring coronapandemin.

Bolaget träffade i mitten av juli ett avtal med HB Group i Belgien om försäljning av större stenar, över 10,8 carat, under resterande del av 2020.

ANNONS
ANNONS

Lucara uppger att den fulla påverkan från pandemin på bolagets verksamhet och produktion fortsatt är väldigt osäker och ger därför inte någon prognos för 2020.

Lucara Diamond, MUSD Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 7,5 42,5 -82,4%
Nettoresultat -13,9 0,7
Resultat per aktie, USD -0,04 0,00