Frågan om hållbarhet är en bubbla eller framtiden har ställts allt oftare det senaste året. Även bland proffsen skiljer sig svaren. 

ANNONS

Det skriver Institutional Investor med hänvisning till en undersökning som analysfirman CoreData har genomfört.

Undersökningen mäter över 200 kapitalallokerares inställning till ESG – environmental, social and governance.

De tillfrågade är utspridda över flera länder och arbetar alla med att allokera kapital för insitutionella investerare som pensions- och försäkringsbolag.

”ESG är tydligt en megatrend som är här för att stanna”, säger said Andrew Inwood, CoreDatas vd och grundare.

Men allt som är grönt kommer inte att utvecklas väl, visar undersökningen.

Hållbarhet allt mer viktigt

Enligt Andrew Inwood har coronapandemin accelererat omställningen till hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Undersökningen visar på att 60 procent att de tillfrågade kapitalallokerarna har blivit mer ESG-fokuserade sedan pandemin började.

Dessutom förutspår 63 procent av de tillfrågade att alla fonder kommer att inkludera hållbarhetsmål inom de nästkommande fem åren.

Greenwashing kan öka

Tron på att hållbarhet blir normen i fondbranschen var starkare i Europa – och uppgick där till över 70 procent.

Samtidigt är dock bilden inte enbart positiv.

Exempelvis väntas flera fondbolag att ge vilseledande information om ett påstått hållbarhetsarbete – så kallad greenwashing – i takt med att efterfrågan på ESG-fonder ökar.

Bland kapitalallokerare i Europa, Nordamerika och Storbritannien visar undersökningen en utbredd tro på att hållbarhetstrenden inte utgör en bubbla.

ANNONS
ANNONS

Regionala skillnader

I Asien, däremot, uttryckte dock över hälften av de tillfrågade en skepsis runt ESG-fonder och hävdar att trenden utgör en bubbla.

Enligt Andrew Inwood visar dock resultaten i Asien inte på en fallande tro på ESG. I stället lyfter han fram att det antagligen är det är upptrissade bolagsvärderingar som föranleder svaren.

”Dessa resultat reflekterar sannolikt en syn att det är en stor hajp runt ESG snarare en tro på att det är en övergående trend eller fluga”, säger han.

Läs mer: Hållbarhetsaktier rasar – varning för spekulationsbubbla [Dagens PS] >>