Analytikerna har dragit upp nästa års vinstprognos för verkstadsbolaget Sandvik efter bolagets rapport tidigare i veckan, som Dagens PS berättade om. Den genomsnittliga riktkursen har också höjts och ligger nu på 194,55 kronor.

ANNONS

Analytikerkonsensus för 2020 års försäljning har höjts 0,1 procent till 102 521 miljoner kronor, från 102 401 miljoner kronor dagen innan rapporten. För nästa år har prognosen skruvats upp 0,3 procent till 105 722 miljoner kronor, från 105 434 miljoner kronor. Det visar underlag som visas i Factset-terminalen.

Prognosen för rörelseresultatet har för i år sänkts 0,2 procent till 19 106 miljoner kronor, från 19 148 miljoner kronor. För nästa år har prognosen justerats upp med 1,2 procent till 20 427 miljoner kronor, från 20 179 miljoner kronor.

Prognosen för den justerade vinsten per aktie i år har höjts 1,4 procent till 11,12 kronor, från 10,97 kronor. För nästa år har analytikerna höjt prognosen med 2,3 procent till 11,93 kronor, från 11,66 kronor.

Konsensusbedömningen för årets utdelning har sänkts 0,7 procent till 4,91 kronor, från 4,94 kronor. Prognosen för nästa års utdelning har justerats upp 0,7 procent till 5,01 kronor, från 4,97 kronor.

Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt.

Den genomsnittliga riktkursen har höjts 3,8 procent till 194,55 kronor, från 187,41 kronor.

Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 61 procent (52), medan andelen behåll är 22 procent (26) och andelen negativa rekommendationer 17 procent (22).

ANNONS
ANNONS

Fotnot till tabell: Ju lägre siffra inom parentes efter konsensus-rekommendation, desto starkare rekommendation. Köp (1,00-1,24), övervikt (tal 1,25-1,74), behåll (1,75-2,24), undervikt (2,25-2,74), sälj (2,75-3,00)

Sandvik
Datum 2020-01-24 2020-01-20 Differens Antal estimat
Aktiekurs 188,95 189,65 -0,4%
Genomsnittlig riktkurs 194,55 187,41 3,8%
Skillnad riktkurs vs nuvarande
aktiekurs
2,96% -1,18%
Rekommendation konsensus Övervikt (1,59) Övervikt (1,67) 23
Andel positiva
rekommendationer
61% 52% 14
Andel behåll rekommendationer 22% 26% 5
Andel negativa
rekommendationer
17% 22% 4
Försäljning, i år 102 521 102 401 0,1% 19
Försäljning, nästa år 105 722 105 434 0,3% 19
Tillväxt försäljning, nästa år 3,1% 3,0%
Rörelseresultat, i år 19 106 19 148 -0,2% 19
Rörelseresultat,
nästa år
20 427 20 179 1,2% 19
Tillväxt rörelseresultat, nästa år 6,9% 5,4%
Vinst per aktie, justerad, i
år
11,12 10,97 1,4% 16
Vinst per aktie, justerad,
nästa år
11,93 11,66 2,3% 16
Tillväxt vinst per aktie,
justerat, nästa år
7,2% 6,3%
PE-tal, i år 16,98 17,29
PE-tal, nästa år 15,83 16,27
PE-tal, snitt 5 år 16,18
Direktavkastning (snitt), i år 2,60% 2,61%
Direktavkastning (snitt),
nästa år
2,65% 2,62%
Utdelning (snitt), i år 4,91 4,94 -0,7%
Utdelning (snitt), nästa år 5,01 4,97 0,7%
Källa: Factset