Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var högre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 4,50 kronor (4,25), väntat var 4,51.

ANNONS

Orderingången landade på 25 179 miljoner kronor (25 627), vilket är 1 procent lägre än analytikerkonsensus.

Omsättningen steg 2,4 procent till 26 583 miljoner kronor (25 968). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 26 493.

Rörelseresultatet blev 744 miljoner kronor (4 136). Rörelsemarginalen var 2,8 procent (15,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 5 066 miljoner kronor (4 665), väntat var 4 821, med en justerad rörelsemarginal på 19,1 procent (18,0).

Resultatet efter skatt blev -87 miljoner kronor (2 812).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (2,24).

ANNONS
ANNONS

Sandvik föreslår 4,50 kronor i utdelning (4,25), väntat 4,51.

Sandvik, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Orderingång 25 179 25 381 -0,8% 25 627 -1,7%
Nettoomsättning 26 583 26 493 0,3% 25 968 2,4%
Rörelseresultat 744 4 136 -82,0%
Rörelsemarginal 2,8% 15,9%
Rörelseresultat, justerat 5 066 4 821 5,1% 4 665 8,6%
Rörelsemarginal, justerad 19,1% 18,2% 18,0%
Nettoresultat -87 2 812
Resultat per aktie, kronor -0,06 2,24
Utdelning per aktie, kronor 4,50 4,51 -0,2% 4,25 5,9%

Konsensusdata från Factset