Högriskaktier är heta för tillfället. Samtidigt förlorar många pengar på sina investeringar. Ekonomiforskaren Anders Anderson vet vilka fel som görs på börsen.

ANNONS

Många småsparare har få aktier på börsen, och många satsar uteslutande på högriskaktier. Bäddat för att misslyckas på börsen.

Det säger Anders Ander­son som är chef för forsknings­institutet Swedish House of Finance på Handelshög­skolan i Stockholm. Han undervisar i beteendeveten­skap, kopplat till handel på finansiella marknader.

”Övertro grundar sig i det som psykologer kallar för metakognition, alltså kun­skapen om kunskap. Det är svårt att avgöra själv hur duk­tig man är på något man inte kan”, säger Anders Anderson till Di.

Okunniga investerare misstolkar ofta information, och vi brukar heller inte lära oss av våra misstag, enligt honom.

”Jag tror inte att det är så enkelt att slå marknaden, men om man ska göra något på kort sikt är det inte att sälja vinnare och köpa förlorare. Det finns finansdata över lång tid som visar på momentum, under tre till tolv månader finns det statistiskt en ten­dens att marknaden rör sig åt samma håll.”

ANNONS
ANNONS

Låg vinst

Privatpersoner köper ofta så kallade lotteri­aktier, där sannolikheten att man gör vinst är låg, och frimärksaktier,  aktier som nomi­nellt har ett mycket lågt pris.

”Man kanske resonerar att den maximala förlusten är att aktien går ned till noll, medan uppsidan är obegränsad”, fortsätter Anders Anderson.

Trots att det finns specialister inom många områden som kan bli vinnare på börsen i framtiden, så hävdar Anders Anderson att högriskaktier, för det mesta, är en dålig idé.

Portfölj med lågriskaktier

”För den som gillar risk – är en strategi som verkar ha fungerat bra att i stället köpa en belånad portfölj med lågriskaktier. Det ger en högre avkastning.”

Läs mer: Vilken utveckling – så bra är svenska aktier egentligen

ANNONS
ANNONS