Postnord vänder en förlust på 70 miljoner andra kvartalet 2019 till en vinst på 517 miljoner motsvarande kvartal i år. Omsättningen sjunker dock något. ”Ökad e-handel gav rekordhöga paketvolymer”, skriver bolaget i ett uttalande. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 9 328 miljoner kronor (9 514).

Rörelseresultatet blev 517 miljoner kronor (-70), med en rörelsemarginal på 5,5 procent.

Bolaget skriver i en kommentar att resultatet förbättrades trots kraftigt förändrade förutsättningar till följd av coronapandemin.

”Förbättringsprogrammen levererade fortsatt väl. Ökad e-handel gav rekordhöga paketvolymer, vilket delvis motverkades av svag efterfrågan från fysiska butiker. Den förhöjda sjukfrånvaron vid kvartalets början återgick till normalnivå vid kvartalets slut. Leveranskvaliteten var tillfredsställande för paketaffären och mycket god för brevaffären”, kommenterar postjätten.

Ny terminal i Finland ska öppnas

Under kvartalet har flera strategiskt betydelsefulla steg tagits, skriver bolaget vidare.

”Leveranser till företagskunder via digitalt lås, DigitalLOCK, har introducerats i Sverige. Avtal om försäljning av fastigheter i Norrköping har slutits och beslut om en ny terminal i Tammerfors-området i Finland har fattats. Betydelsefulla avtal har tecknats med bland andra Nordic Nest, Varner, Internetstores och Coop Danmark”, uppges det.

Resultatet efter skatt blev 262 miljoner kronor (-171).

Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (-0,09).

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 175 miljoner kronor (492).

Postnord, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 9 328 9 514 -2,0%
Rörelseresultat 517 -70
Rörelsemarginal 5,5%
Nettoresultat 262 -171
Resultat per aktie, kronor 0,13 -0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 175 492 138,8%

 

Läs mer: Hårt pressade Postnord gör brakförlust [Dagens PS]