Betallösningsbolaget Paynova handlas idag den 16 juni exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Villkoren i nyemissionen är 1:4, vilket innebär att fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 23 juni till 7 juli och handel med teckningsrätter sker den 23 juni till 3 juli.

Företaget tecknade under maj ett avtal med Paypal om att tillhandahålla tjänster inom EU.

ANNONS
ANNONS