Förra veckan gick Goldman Sachs ut med att seniora medarbetare skulle få ett obegränsat antal semesterdagar, något som vid en första anblick kan se bra ut.

ANNONS

Investmentbanken Goldman Sachs meddelade förra veckan att ledande befattningshavare inom organisationen skulle få ta ledigt när de behövde utan något bestämt antal semesterdagar medan övrig personal skulle få minst 15 semesterdagar per år, det skriver BBC.

Det kan låta som ett positivt initiativ från ett bolag som är känt för en krävande arbetskultur och långa arbetsdagar. Ett obegränsat antal betalda semesterdagar skulle kunna ge utarbetade medarbetare mer tid för vila och bättre balans mellan arbete och privatliv.

En generös semesterpolicy för seniora medarbetare kan dessutom påverka medarbetarna på lägre nivåer och skapa en mer produktiv och gladare personalstyrka i hela bolaget. Men, det som låter som en fantastisk fördel kommer med ett stort förbehåll.

Grupptryck och upplevda förväntningar

Arbetstagare kommer troligtvis bara ta ut den mängd semester de faktiskt behöver och vill ha om arbetsgivaren skapar en miljö som uppmuntrar till det. I vissa företag som har en policy med obegränsat antal semesterdagar tar medarbetarna ut mindre semester på grund av grupptryck och upplevda förväntningar om vad som är ett acceptabelt semesteruttag.

Data visar att fritt antal semesterdagar inte är den förmån som medarbetare ser som mest eftertraktad, de flesta värderar flexibilitet och möjligheten att arbeta hemifrån högre, det skriver BBC.

Fortfarande ganska ovanligt

Tanken med obegränsat antal semesterdagar är att ge medarbetare mer självständighet att hantera sin arbetsbelastning och sitt privatliv, något som potentiellt kan leda till ökat välbefinnande, genom att de i stället för att ha ett fast antal betalda semesterdagar kommer överens med sin chef om sina ledighetsperioder.

De senaste åren har det blivit vanligare med obegränsat antal semesterdagar, det började i startupboag i Silicon Valley och har spridit sig till stora bolag som Linkedin, Netflix och nu även till Wall Street-bolag. Det är dock fortfarande ganska sällsynt, i en undersökning från 2021 uppskattades 4 procent av amerikanska företag erbjuda det.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Chefer får obegränsade semesterdagar – medarbetare 15 [Dagens PS]