Moderna uppnådde effektivitet om 94,5 procent i första interimsanalysen av bolagets coronavaccin.

ANNONS

Moderna uppnådde en statistiskt säkerställd effektivitet om 94,5 procent i sin storskaliga fas 3-studie COVE, enligt den första interimsanalysen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mer än 30 000 patienter har deltagit i studien i USA.

I den första interimsanalysen har 95 deltagare studerats. Den primära ändpunkten om vaccinets effektivitet blev 94,5 procent bland dessa. 15 av deltagarna var över 65 år och 20 deltagare var från ”diverse communities”.

Inga större säkerhetsrelaterade bekymmer rapporterades, och vaccinet var generellt väl tolererat.

Världens börser stiger på beskedet. Studieresultaten kan komma att ändras i takt med att analysen tar in data från fler deltagare, men resultaten är initialt lovande.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Pandemin släcker alla förhoppningar i handeln