Dagens PS

Netent strax under förväntan

(Foto: TT)
(Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 12 feb. 2019Publicerad: 12 feb. 2019

Bettingutvecklaren Netent redovisar en omsättning och ett resultat som var strax under förväntan i fjärde kvartalet. Inlösen per aktie uppgår som väntat till 2,25 kronor (2,25).

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen uppgick till 465 miljoner kronor (425), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 469.

Ebitda-resultat blev 204 miljoner kronor (194), med en ebitda-marginal på 43,9 procent (45,6). Kvartalet har belastats med kostnader för omorganisation om 22 miljoner kronor. Justerat för dessa kostnader uppgick ebitda till 226 miljoner kronor (194).

Rörelseresultatet blev 146 miljoner kronor (153), väntat rörelseresultat var 153. Rörelsemarginalen var 31,4 procent (36,0). Utöver ovan nämnda kostnader för omorganisation har kvartalet belastats med nedskrivning av ett projekt inom virtual
reality om 5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 174 miljoner kronor (153), väntat var 170, med en rörelsemarginal på 37,4 procent (36,0).

Högre volymer, en svag krona och bättre kostnadskontroll i bolaget har enligt vd Therese Hillman påverkat resultatet positivt.

Resultatet efter skatt blev 137 miljoner kronor (155). Resultat per aktie hamnade på 0,57 kronor (0,65).

Under kvartalet tecknades 8 licensavtal med nya kunder (8) och 9 nya kunders kasinon driftsattes (11). Vid utgången av perioden hade Netent avtal med 22 nya kunder som ännu inte driftsatts (30).

Netent, MkrQ4-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2017
Nettoomsättning465469-0,9%425
EBITDA204194
EBITDA-marginal43,9%45,6%
Rörelseresultat146153-4,6%153
Rörelsemarginal31,4%32,6%36,0%
Rörelseresultat, ex eo1741702,4%153
Rörelsemarginal, ex eo37,4%36,2%36,0%
Nettoresultat137155
Resultat per aktie, kronor0,570,65
Inlösen per aktie, kronor2,252,250,0%2,25
ANNONS

Konsensusdata från Factset

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS