Internetbanken Nordnet redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet före skatt på 369 miljoner kronor är det högsta i Nordnets historia.

ANNONS

”Den enkla förklaringen är stort inflöde av nya kunder, högt nettosparande, intensiv handelsaktivitet samt en skalbar affärsmodell. Samtliga våra marknader visar god lönsamhet och sund tillväxt”, skriver vd Lars-Åke Norling.

De totala intäkterna uppgick till 650,3 miljoner kronor (371,2).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 379,1 miljoner kronor (93,8).

Kreditförlusterna uppgick till 10 miljoner kronor (11,7).

Rörelseresultatet blev 369,1 miljoner kronor (82,1).

Nettoresultatet blev 302 miljoner kronor (73,4).

ANNONS
ANNONS

Antalet nya kunder för perioden uppgick till 68 000, jämfört med 60 000 samma period i fjol.

Nordnet, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Intäkter 650,3 371,2 75,2%
Rörelseresultat före kreditförluster 379,1 93,8 304,2%
Kreditförluster -10 11,7
Rörelseresultat 369,1 82,1 349,6%
Nettoresultat 302 73,4 311,4%