Budet värderar banken till 6,7 miljarder kronor. Premien är 15,4 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Nordic Capital Fond VIII och Sampo har lagt ett bud värt 60 kronor per aktie kontant på nischbanken Nordax.

”Nordax har redan en stark plattform som kan utvecklas vidare genom att investera i tillväxt och digitalisering. Nordic Capital och Sampo har samma syn på Nordax framtida utvecklingspotential och på att de investeringar som nu krävs för att säkra Nordax konkurrenskraft på lång sikt bäst genomförs i en privat miljö. Finansmarknaden är i ett förändringsskede och Nordic Capital ser fram emot att kunna dra nytta av sin investeringsexpertis, sektorkompetens och sin erfarenhet av att skapa värdedriven tillväxt för att stödja Nordax tillväxt och utveckling”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Budgivarna lägger budet genom det gemensamma bolaget NDX Intressenter. Parterna ägde före budet 30 procent av kapitalet och rösterna i Nordax. Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder, Investment AB Öresund och Swedbank Robur som representerar 19 procent av kapitalet och rösterna stödjer budet givet vissa villkor.

Styrelsen för nischbanken står enhälligt bakom budet.

Erbjudandet är endast villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

Preliminär tidplan för budet
16 februari, 2018 Offentliggörande av erbjudandehandlingen
19 februari, 2018 Acceptperioden inleds
21 mars, 2018 Acceptperioden avslutas
28 mars, 2018 Redovisning av likvid påbörjas