Svenska teknikplattformsbolaget Mobiplus upprepar att man kommer genomföra en eller flera emissioner för att få in kapital. Uttalandet kommer efter ett uttalande från revisorn i revisionsberättelsen för 2019.

ANNONS

Mobiplus presenterade igår årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. I revisionsberättelsen finns lämnat en upplysning av särskild betydelse.

”Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ’Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift’. Där framgår det bland annat att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott under 2020, vilket kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet de kommande tolv månaderna.

Revisorns upplysning bekräftar det styrelsen tidigare kommunicerat sen en tid tillbaka. Styrelsen har för avsikt att genomföra en eller flera emissioner för att få in det kapital som bolaget och verksamheten behöver. Detta tillsammans med tidigare kommunicerade besparingsprogram och omställningar ska medföra att bolaget kommer stå bättre rustat för framtiden”, skriver Mobiplus i ett pressmeddelande i dag.

ANNONS
ANNONS