Ett miljardregn väntar i Handelsbanken vars styrelse föreslår en extrautdelning av aktier i Industrivärden värda motsvarande drygt 8,7 miljarder kronor.

ANNONS

I ett pressmeddelande efter Stockholmsbörsens stängning på tisdagen meddelade Handelsbankens styrelse att den föreslår en extra utdelning av aktier i Industrivärden motsvarande ett värde av drygt 8,7 miljarder kronor, eller 4,42 kronor per aktie, vilket innebär ett miljardregn för aktieägare i Handelsbanken.

”Handelsbankens affärsmodell har under många år genererat en stabil intjäning och kapitaluppbyggnad och har, även under pandemiperioden, uppvisat en mycket god, och gradvis än mer förbättrad, kreditkvalitet. Sammantaget har detta inneburit att bankens finansiella ställning successivt stärkts ytterligare och kapitaliseringen är idag väl över bankens måltalsnivå.”, skriver Handelsbankens styrelse och förklarar att det är bakgrunden till att banken nu kallar till en extra bolagsstämma för att föreslår extrautdelningen av aktier i Industrivärden.

Industrivärden största ägaren

”Genom utdelning i form av aktier minskar bankens exponering mot aktier i pensionsförvaltningen vilket ökar den långsiktiga stabiliteten i bankens kapitalisering”, heter det i pressmeddelandet.

Räntabiliteten på eget kapital ökar genom utdelningen med 0,3 procentenheter.

Handelsbankens pensionsåtaganden gentemot anställda och pensionärer förändras inte med anledning av transaktionen, uppger banken.

Industrivärden är den enskilt största ägaren i Handelsbanken och sitter på cirka 11 procent av aktiekapitalet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Handelsbanken slår förväntan – vd nöjd [Dagens PS]

Läs mer: Handelsbanken ser ”stark återhämtning” i svensk ekonomi [Dagens PS]