Det svenska förbudet mot räntesnurror infördes redan under Anders Borgs tid som finansminister. Nu har EU-domstolen beslutat i ett gammalt mål – och den svenska staten kan gå bet på flera miljarder i skatteintäkter.

ANNONS

Sveriges regler för begränsningar av koncerninterna lån, så kallade räntesnurror, infördes i två omgångar under alliansregeringens tid vid makten.

Frågan har varit fortsatt omdebatterad sedan dess.

Men efter att EU-domstolen dömer till Skatteverkets och den svenska statens nackdel i ett flera år gammalt lån framgår det att begräsningarna är otillåtna enligt EU:s regelverk.

Detta innebär att den svenska staten kan gå miste om cirka 15 miljarder kronor årligen, rapporterar Di.

Skatteeffektiva räntekostnader

Användandet av räntesnurror har kritiserats som en typ av skatteplanering som grundar sig i att svenska bolag lånar pengar av ett utländskt bolag inom koncern.

ANNONS
ANNONS

Genom att betala ränta till systerbolag belägna i länder med en lägre bolagsskatt kan då vinsten ökas på koncernivå medan Sverige förlorar skatteintäkter.

Strider mot EU-rätten

I ett beslut från EU-domstolen i ett mål mellan Skatteverket och franska Schneider Electrics svenska dotterbolag Lexel framgår det att de svenska begränsningarna inte är förenliga med EU-rätten.

I domen skriver EU-domstolen att den gällande EU-lagstiftningen ska tolkas som att ”utgöra ett hinder” för de nationella regler runt räntesnurror som Sverige använder sig av.

Het fråga för näringslivet

Omständigheterna i det berörda målet mellan Lexel och Skatteverket rör sig om en koncernintern transansaktion på 60 miljoner kronor efter ett bolagsförvärv för nästan tio år sedan.

Sett till det stora användandet av koncerinterna lån är Lexels belopp jämförelsevis litet.

En stor uppsättning av svenska bolag påverkas dock av beslutet.

ANNONS
ANNONS

Bolag som Husqvarna, Scania, och Balder syns i publika tvister om reglerna runt just koncerninterna lån.

I och med ogiltigförklarandet av de svenska reglerna står därigenom flera bolag som är verksamma i Sverige att öka sin vinst genom användandet av räntesnurror.

Läs mer: Miljardären nekas miljonavdrag och åker på smäll [Dagens PS]