Energisystembolaget Metacon meddelar att dess styrelse beslutat om en företrädesemission om cirka 80 miljoner kronor före kostnader. Kapitalet ska användas till att ställa om bolaget till situationen efter coronakrisen.

ANNONS

Teckningskursen är satt till 2,06 kronor per aktie och teckningstiden är mellan 21 september och 5 oktober, enligt ett pressmeddelande.

Metacon pekar på att det under det senaste halvåret tagits flera viktiga steg runt om i världen för att realisera planerna på att införa vätgas som ersättning för fossila bränslen.

”Mot bakgrund av denna marknadsutveckling och EU-kommissionens förslag till kraftfulla investeringar inom vätgasområdet anser styrelsen att bolaget måste stå väl finansiellt rustat inför den närmaste tvåårsperioden i syfte att kunna anpassa verksamheten till de nya omständigheterna, och att planerna på ytterligare kapitalanskaffning således bör tidigareläggas”, skriver Metacon.

ANNONS
ANNONS

Likviden från nyemissionen ska användas för att öka rörelsekapitalet, produktanpassningar, deltagande i projekt och konsortier samt för investeringar i dotterbolaget Helbio Holdings.