Handelskriget som USA:s president bedriver uppges slå hårt mot den globala ekonomin.

ANNONS

Världsbanken spår i en ny prognos att ekonomin i världen bromsar in mer än väntat i år.

En stor orsak till detta är Donald Trumps handelskrig, som uppges skapa stor oreda och osäkerhet i världsekonomin.

”Det är slående hur svag global handel och global tillverkning har blivit. Vår prognos, att världshandeln kommer att öka med 2,6 procent i år, är faktiskt den svagaste sedan den globala finanskrisen”, säger Franziska Ohnsorge, huvudförfattare till Världsbankens senaste lägesrapport.

Det är andra gången i år som Världsbanken lämnar en dyster rapport om tillståndet för världsekonomin, och den senaste prognosen är mörkare än den första.

Trump har även aviserat att införa tullar på bilar från Europa, vilket väntas påverka även Sverige hårt.

ANNONS
ANNONS

I ett globalt sammanhang finns en stor oro hos Världsbanken för vad som händer med världsekonomin om nervositeten på finansmarknaderna ökar, bland annat då skulderna växer både i rika och fattiga länder.

”Det är väldigt svårt att säga vad som kommer utlösa stress på finansmarknaden, men det är tydligt vad som brukar hända. Det tenderar att sätta press på växelkurser, leda till högre räntor. De som har stora finansieringsbehov kommer få svårt att kunna betala sina skulder”, säger Franziska Ohnsorge, som konstaterar att världens fattigaste länder i dag är ”mer sårbara än vad de var 2007” för räntehöjningar.