Är det rimligt att utländska investerare går in som ägare i den svenska skolan? Det anser inte Sveriges statsminister Magdalena Andersson som nu ger Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i uppdrag att kartlägga utländskt ägande inom svensk skolverksamhet, rapporterar Aftonbladet.

ANNONS

Det var under en pressträff på Harpsund som Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) tillsammans med skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) presenterade FOI:s nya uppdrag som i korta drag går ut på att se över vilka som äger eller investerar i det svenska skolsystemet.

”Vi är i ett läge där vi bedömer att FOI behöver granska vilka som har kontroll och inflytande över våra skolor”, sade statsminister Magdalena Andersson.

Riskbedömning av donationer

Granskningen som väntas vara klar i april 2023 har även som mål att göra en riskbedömning kring donationer inom den svenska skolan, som i sämsta fall kan göra mer skada än nytta. Något som kan vara fallet om en utländsk ägare inte delar de värderingar som svensk skola eftersträvar.

”De här resurserna hade ju kunnat användas till att anställa fler lärare och mer personal inom elevhälsan. Men nu står vi här i stället och behöver försvara våra barn och ungdomars utbildning från påverkan av främmande makter eller andra aktörer. Och vi står här med ytterligare ett förslag som ska städa upp i det kaos som en sönderprivatisering skapar och lämnar efter sig”, sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Kopplingar till våldbejakande extremism

Att det redan nu finns exempel på liknande problem, bekräftades samtidigt av statsministern som sade att Säpo har flaggat för kopplingar mellan våldsbejakande extremism och ekonomiska intressen.

Något som utredningen förhoppningsvis ska bringa ljus över, tillsammans med det maktspel som utmanar undervisningens kvalitet och skolan i stort.

ANNONS
ANNONS

”Vi kommer efter utredningen att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen i vår skola, och över våra barns utbildning, sade Magdalena Andersson.

Läs även: Bjäbbigt värre på Aftonbladets partiledardebatt [Dagens PS]