Swedbank bedömer i sin senaste konjunkturrapport att den globala ekonomin mattas av under de närmaste åren men att tillväxten ändå förblir god.

Därmed ser man inte en lågkonjunktur vara på väg att komma in även om risker som kan utlösa den existerar, främst då från den politiska osäkerheten.

För svensk del väntas också tillväxten bromsa in efter flera år av hög tillväxt. Man ser bland annat att bostadsinvesteringarna blir lägre och hushållens konsumtion något avtagande till följd av stigande inflation och Riksbankens väntade räntehöjningar.

ANNONS
ANNONS

Prognosen är att Sveriges ekonomi växer med strax under två procent både 2019 och 2020.

Sett till penningpolitiken räknar banken med en första räntehöjning i december och att reporäntan ligger på 0,5 procent i slutet av 2020.

”Hushållen har överlag en god beredskap för högre räntor. Den ökande skuldsättningen, i kombination med en stor andel rörliga bolån, har lett till att fler hushåll är räntekänsliga, i synnerhet förstagångsköpare i storstadsområden och de pensionärer som har bolån och låga pensioner”, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.