”Ett år efter pandemins utbrott i Sverige är BNP nu tillbaka på i stort sett samma nivå som innan förra vårens nedgångar, efter ett starkt avslut på det första kvartalet”.

annons
annons

Det säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, apropå den nya, preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån.

Den visar att Sveriges BNP ökade med 2,1 procent i mars, säsongsrensat och jämfört med föregående månad.

Under årets första kvartal som helhet ökade BNP med 1,1 procent, jämfört med samma period i fjol och säsongsrensat, enligt pressmeddelandet.

Sett till mars var BNP 3,5 procent högre än motsvarande månad föregående år, efter justering för antal arbetsdagar.

”Ett år efter pandemins utbrott i Sverige är BNP nu tillbaka på i stort sett samma nivå som innan förra vårens nedgångar”, säger Melker Loberg på SCB, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ekonomin lyfter på alla fronter [DagensPS.se] »