Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april och pekar uppåt i alla sektorer, särskilt stark är ökningen i detaljhandeln och i hushållsekonomin har nivån inte varit så stark sedan hösten 2018.

ANNONS

Det här visar konjunkturbarometern för april och enligt den ökade konfidensindikatorn med 3,3 enheter, vilket visar att läget är fortsatt mycket starkt.

Livsmedelsindustrin har gått utmärkande starkt under månaden, där steg konfidensindikator med 13 enheter, enligt pressmeddelandet.

Spana in makrostatistiken i sin helhet i pressmeddelandet, som bland annat alltså pekar på ett starkt lyft för detaljhandeln.

När det gäller hushållens konfidensindikator har den inte varit så stark som nu sedan september 2018, den är upp 5,8 enheter till 103,2, framgår det.

”Ökningen är bred då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen. Både makro- och mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin respektive den egna ekonomin, steg med ungefär lika mycket som indikatorn”, skriver Konjunkturinstitutet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Svenskarna toksparar under corona [DagensPS.se] »