Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade mindre än väntat i årstakt under första kvartalet.

ANNONS

På årsbasis steg bruttonationalprodukten 0,4 procent (+0,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 0,5 procent.

Enligt BNP-indikatorn, som publicerades 5 maj, beräknades BNP stiga med 0,5 procent.

Sverige, % Q1-2020 Konsensus Q4-2019
BNP, QQ 0,1 -0,3 0,2
BNP, YY 0,4 0,5 0,8

Konsensusdata från Bloomberg

ANNONS
ANNONS