Sverige öppnar nu för vapenexport till Turkiet. Det blir för första gången sedan 2019 tillåtet med så kallade följdleveranser av produkter som berörs av vapenlagstiftning enligt Dagens Eko. 

ANNONS

Sverige står inför en ansökan till Nato, och det ändrar förutsättningarna för svensk vapenexport. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ansvarar för den svenska vapenexporten, och man ger nu tillstånd för export till Turkiet.

Sverige släpper vapenembargo

ISP fattar sitt beslut efter ”en helhetsbedömning”, och ””med hänsyn till de förändrade försvars- och säkerhetspolitiska omständigheterna” enligt ett pressmeddelande. Det blir för första gången på tre år tillåtet med så kallade följdleveranser av produkter klassade som krigsmateriel, till exempel elektronik och teknik.

Det var 2019 som alla utförseltillstånd för export av krigsmateriel till Turkiet återkallades. Enligt avtalet som slöts vid Nato-förhandlingarna i somras mellan Sverige och Turkiet ska det inte finnas vapenembargo mellan Sverige, Finland och Turkiet, enligt Dagens Nyheter.

Om Sverige ska kunna bli Nato-medlem måste samtliga 30 medlemsländer godkänna det. Än så länge har Turkiet och Ungern inte lämnat sitt godkännande.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Turkiet vänder Putin ryggen – står på Ukrainas sida [Dagens PS]