Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade i september till 46,3 från föregående månads utfall på 51,8. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008.

ANNONS

Fallet bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013.

Marknaden hade väntat en minskning till 52,0. En siffra över 50 indikerar expansion.

För en dryg vecka sedan inkom även tyskt dito en rejäl bit under marknadens förväntan.

”Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet”, kommenterar Jörgen Kennemar, som är ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Nedgången i september var bred där tre av fem delindex i PMI-total noterades under 50-strecket. Delindex för produktion och orderingång svarade för de största månatliga nedgångarna och bidrog sammantaget till 4,2 indexenheter till nedgången.

ANNONS
ANNONS
Sverige september, 2019 Konsensus augusti, 2019
Inköpschefsindex för industrin 46,3 52,0 52,4

Konsensusdata från Bloomberg