Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 4,9 procent i februari jämfört med samma månad föregående år, enligt SCB. Väntat var en ökning med 4,6 procent, enligt Bloomberg News.

ANNONS

Produktionen inom industrisektorn ökade med 5,7 procent i februari jämfört med motsvarande period föregående år.

Motorfordonsindustrin var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång, uppger myndigheten. Motorfordonsindustrin ökade med 18,0 procent i fasta priser och bidrog med 0,7 procentenheter till näringslivets totala uppgång.

Samtidigt minskade produktionen inom byggsektorn med 1,6 procent på årsbasis.

ANNONS
ANNONS