Den svenska skörden under 2018 blir den lägsta på över 25 år enligt en prognos från Lantmännen. Orsaken är låg andel höstvete och den extrema värmen och torkan under maj och juni.

ANNONS

”Vi är nu i en situation där Sveriges lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt av rådande vädersituation och den förväntade skördeminskningen. Lantmännen följer situationen noggrant och vi gör vårt yttersta för att underlätta för våra medlemmar, genom att bland annat vara flexibla med de spannmålsavtal vi har med lantbrukarna”, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Skördeprognosen för 2018 visar på totalt 4,2 miljoner ton för den svenska skörden, vilket är den lägsta siffran sedan 1992. Förra året låg skörden på 6,5 miljoner ton och femårssnittet är på 6,2 miljoner ton.

Som en effekt av den låga skörden väntas Sverige gå från att vara nettoexportör av vete till att bli nettoimportör.

ANNONS
ANNONS

”I grunden handlar detta om Sveriges livsmedelsförsörjning. I år kommer vi inte klara av att vara självförsörjande på basvaran spannmål”, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.