Siffran över hur coronapandemin slagit mot ekonomin är nu definitiv – och dramatisk.

ANNONS

Enligt SCB föll Sveriges BNP med hela 8,3 procent under årets andra kvartal, det vill säga under värsta fasen av coronakrisen så här långt, jämfört med första kvartalet i år.

Samtidigt är det något bättre bättre än vad SCB tidigare befarade i början av augusti när en prelimär BNP-siffra för perioden presenterades.

Oavsett är BNP-tappet historiskt stort.

”Det här kvartalet är på många sätt historiskt. Nedgången är bred och det handlar om stora tal, till exempel föll exporten med drygt 18 procent och hushållens konsumtion med nästan 8 procent”, säger Helena Kaplan, enhetschef på SCB, i ett pressmeddelande.

Hushållens konsumtion sjönk enligt SCB med 7,7 procent. Minskad konsumtion av hotell- och restaurangtjänster och lägre svensk konsumtion i utlandet bidrog mest till nedgången, framgår det.

Lägre varuexport inom fordonsindustrin påverkade exporten, som totalt minskade med hela 18,2 procent.

Importen minskade med 12,9 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 3,3 procentenheter.

ANNONS
ANNONS

Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 55 miljarder kronor.
Det är 110 miljarder kronor lägre än motsvarande kvartal 2019. Det är den största försämringen av det finansiella sparandet ett enskilt kvartal i tidsserien.

Läs mer här.