Sveriges statsfinanser kommer att vara fortsatt starka, men avmattningen i kombination med förväntade uttag från skattekontot leder till att statsbudgeten vänder till ett mindre underskott 2020, enligt Riksgäldens nya prognos.

För att möta underskottet och en större volym förfallande lån planerar Riksgälden att öka upplåningen i statsobligationer 2020.

Riksgäldens prognos pekar på budgetöverskott på 96 miljarder kronor i år och 62 miljarder kronor nästa år. Det innebär små förändringar jämfört med prognosen från juni.

ANNONS
ANNONS

För det nya prognosåret 2020 ser Riksgälden att fyra år med överskott bryts och att det i stället blir ett underskott på 12 miljarder kronor.

Statens finansiella sparande, som inte påverkas av kapitalplaceringar på skattekontot, visar en jämnare utveckling och beräknas minska gradvis till 1,1 procent som andel av BNP 2020. Nedgången i sparandet speglar den konjunkturavmattning som Riksgälden prognosticerar.