En majoritet av beslutsfattarna i Riksbanken öppnar för att sänka räntan till minusränta om det behövs. Det rapporterar SvD. 

ANNONS

Riksbankchefen Stefan Ingves meddelade att styrräntan ligger kvar på 0 procent den 10:e februari, och att prognosen är att den kommer ligga kvar de kommande tre åren.

Men Ingves verkar inte ha alla sina kollegor med sig i den prognosen. Enligt protokollet från bankens senaste räntemöte öppnar fyra av sex ledamöter för en sänkning längre fram, skriver Svenska Dagbladet.

Obligationsköp kanske inte räcker

Vice riksbankschef Per Jansson sade enligt protokollet att styrräntan kan sänkas till minus 1 procent från dagens noll procent. Som lägst har räntan tidigare varit minus 0,50 procent. Riksbanken har sedan tidigare beslutat om massiva obligationsköp, men det kanske inte räcker enligt Jansson.

”Den centrala frågan i penningpolitiken för mig är just nu inte att fundera på när stödåtgärderna ska avslutas utan snarare vad som kan göras ifall ett läge skulle uppstå där det blir nödvändigt med ytterligare stimulanser”, sade Per Jansson enligt protokollet.

”Fullt möjligt att sänka reporäntan” 

Han får också uppbackning av fler ledamöter:

ANNONS
ANNONS

”I ett scenario där behovet av penningpolitiskt stöd ökar ytterligare anser jag det fullt möjligt att sänka reporäntan,” sade förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley enligt protokollet.

”Det är dessutom fortfarande viktigt att ha en hög beredskap för att använda alla våra verktyg om utvecklingen skulle bli sämre än väntat,” sade vice riksbankschef Anna Breman.