Sveriges barometerindikator ökade mer än väntat i november.

Barometerindikatorn uppgick till 94,7 under november månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 93,4. Föregående månads utfall reviderades till 94,0 från 93,6.

”Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin”, skriver Konjunkturinstitutet i en kommentar.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 96,1 under november månad. Marknadskonsensus var 94,8. Föregående månads utfall reviderades till 96,3 från 96,0.

”Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna.”

Konsumentförtroendet uppgick till 91,9 under november månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 92,3. Föregående månads utfall var 92,7.

ANNONS
ANNONS

”Hushållens konfidensindikator föll något i november och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland hushållen. Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året.”

Sverige november, 2019 Konsensus oktober, 2019 Reviderad
Barometerindikator 94,7 93,4 93,6 94,0
Tillverkningsindustrins förtroende 96,1 94,8 96,0 96,3
Konsumentförtroende 91,9 92,3 92,7

Konsensusdata från Bloomberg