För tredje månaden i rad backar PMI i december till 62,1 från nedreviderade 63,1 i november, visar nya siffror som presenteras under måndagen.

ANNONS

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Tillväxttakten i industrin har dämpats de senaste tre månaderna. I december faller PMI alltså till 62,1 från 63,1 i november, men enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, går det fortfarande att tala om ”en robust och motståndskraftig industrikonjunktur” trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron.

Ökad produktion och sysselsättning

”Nedgången i december kom främst från orderingången men även lager och leveranstider hade en dämpande effekt på PMI-total. Sysselsättningen ökade men även produktionen, om än marginellt. Noterbart i undersökningen är att lagerinköpen stiger i industrin, vilket kan tyda på uppbyggnad av säkerhetslager för att gardera sig mot leveransstörningar och brist på insatsvaror”, säger Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.

Fortfarande kännetecknas produktionsplanerna i tillverkningsindustrin av optimism, även om indexet backade till 73,7 i december.

Detta uppges vara i linje med genomsnittet för 2021.

Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 87,9 i december.

ANNONS
ANNONS

Detta tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna, konstaterar Swedbank.

Läs även: Sverige har klarat ekonomin i pandemin näst bäst [Dagens PS]