Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september, medan prognosen var ett överskott på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat.

ANNONS

Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Det primära saldot blev 5,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Den beror huvudsakligen på att skatteinkomsterna var cirka sju miljarder kronor lägre än prognos.

Sammanlagt under perioden juni till september har skatteinkomsterna varit cirka två miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.

För tolvmånadersperioden till och med september 2019 visade statens betalningar ett överskott på 93,6 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Statsskulden uppgick till 1.071 miljarder kronor i slutet av september