Trots att de nordiska storbankerna avslutade 2021 starkt är kriget i Ukraina och den stigande inflationen nya orosmoln för storbankerna.

ANNONS

Samtliga sex storbanker visade högre rörelseresultat under fjärde kvartalet. Under förra året visade bankerna starka aktiekurser, där det gick bäst för Nordea och SEB, vars aktiekurser steg 64 respektive 49 procent. Swedbank, Handelsbanken och DNB gick upp med 26, 24 och 20 procent medan Danske Bank såg ett lyft på 12 procent, skriver Di.

Orosmoln för nordiska storbanker

När sanktionerna mot Ryssland fortsätter är det samtidigt många europeiska banker med stor exponering mot den ryska marknaden som dras med i fallet. Ett exempel är österrikiska Raiffeisen vars aktiekurs nästan halverats.

Federal Reserve meddelar räntebeskedet under onsdagen, samtidigt som inflationen nu ligger på åtta procent i USA och över fyra procent i Europa. Efter Feds räntebesked förväntas börserna fortsätta vara volatila, precis som oljepriserna har varit på sistone till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Nordea konstaterar att den nordiska direkta exponeringen mot Ryssland och Ukraina är mycket begränsad även om den indirekta exponeringen genom kriget kan leda till problem. De baltiska länderna har till exempel stor export till Ryssland och Ukraina, vilket kan påverka både Swedbank och SEB.

Betalningar uteblir

Även de nordiska storbankerna kan dock påverkas när intäkter från betalningar och transaktioner uteblir när storföretagen dumpar Ryssland, och där är det framför allt SEB som kan påverkas.

I Finland, som är en stor rysk handelspartner, är Nordea störst av de nordiska storbankerna, och kan få känna på de ryska sanktionerna.

ANNONS
ANNONS

För Handelsbanken kan det nu bli förseningar i avyttringen av storbankens finska verksamhet. De finska och danska verksamheterna utgör tillsammans 8 procent av Handelsbankens rörelseresultat.

Läs även: Banker ska stänga av Ryssland – oro för kostnader [Dagens PS]