Business Swedens exportchefindex, EMI, för tredje kvartalet rasar med 6,3 enheter jämfört med andra kvartalet. Trots det kraftiga fallet stannar index på 59,9 vilket enligt organisationen indikerar att det, än så länge, finns en fortsatt optimism.

ANNONS

Den kvartalsvisa konjunkturindikatorn visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet.

Det är framför allt det framåtblickande indexet som drar ner EMI med ett fall på 8,6 enheter och även företagens förväntan på lönsamhet i exportförsäljningen föll påtagligt i tredje kvartalet. Nulägesindexet visar på en mer måttlig minskning och går från 67,5 till 63,5.

Samtliga index ligger dock betydligt över 50-strecket, vilket indikerar att exportföretagen är fortsatt optimistiska och ser ljust på framtiden.

”Det är framför allt EMI prognos, det vill säga synen på det kommande kvartalet som faller, vilket betyder att exportföretagen ser mindre optimistiskt på framtiden. Företagen har särskilt sänkt sina förväntningar om exportefterfrågan från Nord- och Sydamerika liksom Mellanöstern, Turkiet och Afrika. Upptrappade handelskonflikter, konjunkturavmattning och geopolitisk oro dämpar framtidstron”, kommenterar Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

ANNONS
ANNONS

I undersökningen, som utförs av SCB, intervjuas samtliga större företag samt ett urval av små och medelstora företag. Respondenter är exportchefer eller personer med motsvarande befattning i svenska exportföretag.