Nu pressar Internationella valutafonden, IMF, svenska Riksbanken att höja räntan medr i kampen mot inflationen.

ANNONS

Det här framgår i en uppdatering från IMF om svensk ekonomi som publicerades på fredagsmorgonen.

Enligt Internationella valutafonden måste Riksbanken utöka sin åtstramningspolitik för att tygla inflationen och nå önskat mål.

Läs också i motsats till IMF:s krav: Ekonomer varnar Riksbanken: Ta inte i så ni spricker [Dagens PS]

”Stark sysselsättning hittills är ett positivt tecken och bör delvis mildra de bördor som läggs på hushållen från högre skuldtjänst och inflation. Den offentliga skulden kommer att fortsätta att minska till cirka 30 procent av BNP i slutet av den
år”, tror IMF.

IMF tror att Sverige går in i mild recession

IMF bedömer det som troligt att Sverige går in i en mild recession.

Prognosen är att svensk tillväxt hamnar på 0,3 minus i år och att inflationen sjunker tillbaka till 6,5 procent.

Samtidigt slår IMF fast att osäkerheten är stor.

IMF: Bostadsmarknaden sårbar

”Med tanke på den höga osäkerheten bör finanspolitiken anpassas till utveckling, bland annat genom att låta de automatiska stabilisatorerna fungera fullt ut. Om lågkonjunkturen fördjupas och inflationen avtar, bör de diskretionära utgifterna justeras”, skriver IMF, som slår fast att bostadsmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheten är mest sårbar i svensk ekonomi.

Missa  inte: Att höja räntan slutar nästan alltid i kris [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: IMF: Snart slut med nedgraderade tillväxtprognoser [Dagens PS]

Läs mer: Bäva månde bolånetagare – om hon får rätt [Dagens PS]

Missa inte: Stefan Ingves självkritisk – ”kan gå över styr” [Dagens PS]