Riksbanken har i den penningpolitiska rapporten höjt prognosen för inflationen något för 2018, samtidigt som tillväxtprognosen har sänkts.

ANNONS

Reporäntebanan har samtidigt sänkts.

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,5 procent och skjuter fram prognosen för nästa höjning till slutet av 2018.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta
2016 2017 2018 2019 2020
KPI 1 1,8 1,8 (1,7) 2,6 (2,6) 2,9 (3,1)
KPIF 1,4 2,0 1,9 (1,8) 1,9 (1,9) 2,0 (2,0)
BNP 3,2 2,4 (2,5) 2,6 (2,8) 2,0 (1,8) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 6,7 6,3 (6,4) 6,4 (6,4) 6,4 (6,5)
Reporänta, procent -0,5 -0,5 -0,5 (-0,4) -0,1 (0,0) 0,5 (0,6)

Parentes anger prognos från den penningpolitiska rapporten i december

ANNONS
ANNONS
Prognos reporänta kvartalsmedelvärde 2017 kv 4 2018 kv1 2018 kv2 2019 kv2 2020 kv2 2021 kv2
Reporänta, procent -0,5 -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,5) -0,13 (-0,02) 0,42 (0,49) 1,01

Parentes anger prognos från den penningpolitiska rapporten i december