Handelsbanken tycker oron för stigande räntor är överdriven och spår fortsatt ekonomisk återhämtning och starkare tillväxt än normalt.

ANNONS

”Jag tycker att både inflationsriskerna och förväntningarna på högre räntor är överdrivna”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Handelsbanken räknar med en fortsatt ekonomisk återhämtning och menar att optimismen är stor.

”BNP i Sverige är nu högre än innan pandemin och framöver räknar vi med högre tillväxt än normalt”, säger Nyman.

Det är leveransproblemen och flaskhalsarna som uppstår som är bakgrunden till oron för stigande räntor, och priserna har ökat till följd av detta, konstaterar den svenska storbanken.

Svängningar i ränta och energipriser

Framöver ser banken svängningar av såväl energipriserna som räntorna, det är en följd av klimatomställningen och att centralbankerna drar ner på stimulanserna efter pandemin, heter det.

ANNONS
ANNONS

Det är energikrisen som underblåser inflationsoron och utbudsproblemen, skriver banken som menar att oron för stigande räntor och inflation är överdriven.

”Vi räknar med att global BNP ökar med 5,7 procent i år och 4,6 procent nästa år för att därefter återgå till en mer normal tillväxt på 3,7 procent. Just nu skyms sikten av pandemins efterverkningar. Men någon stagflation, det vill säga hög inflation och låg tillväxt, ser vi inte framför oss”, säger Christina Nyman.

Handelsbanken konstaterar att svensk BNP nu är högre än före pandemi och tror som framgår på högre tillväxt framöver med kraftigt ökade investeringar från näringslivet och ett redan förbättrat arbetsmarknadsläge, dock med insikten om att företag har svårt att hitta personal.

”Vi räknar med att arbetslösheten i slutet av 2023 är tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin”, säger Christina Nyman.

Banken ser inga räntehöjningar på länge

Inflationen når enligt banken 3,2 procent i november, vilket uppges vara den högsta takten på mer än tio år.

ANNONS
ANNONS

Men elpriset kommer enligt analysen att sjunka, liksom priset på olja och i slutet av 2022 är inflationen under 1,5 procent medan bankens prognos är att inflationen stiger varaktigt igen under 2023.

Enligt Christina Nyman och Handelsbanken rör inte svenska Riksbanken styrräntan, som i dag är noll, förrän fram till 2024. I Norge har Norges Bank redan börjat höja styrräntan men amerikanska Federal Reserve kommer enligt prognosen att vänta med det till 2023, och ECB väntas hålla räntan på oförändrad nivå ”åtminstone fram till 2024”.

Läs även: Ny analys: Hit gick centralbankernas stimulanspaket [Dagens PS]