Euroländernas samlade statsskuld och budgetunderskott sjönk i 2017, enligt statistik från Eurostat.

Budgetunderskottet minskade till 0,9 procent av BNP, från 1,5 procent året innan. För EU-länderna sjönk underskottet från 1,6 till 1,0 procent.

Två länder, Spanien och Portugal, hade ett underskott som var större än EU:s budgetregel om max 3,0 procent av BNP.

Statsskulden i EMU sjönk till 86,7 procent av BNP (89,0) och till 83,3 procent (81,6) i EU.

ANNONS
ANNONS

Femton medlemsländer hade en statsskuld som var högre än budgetregeln om en skuld på max 60 procent av BNP, där de högsta skulderna uppmättes i Grekland (178,6), Italien (131,8) och Portugal (125,7). Lägst statsskuld hade Estland (9,0), Luxemburg (23,0) och Bulgarien (25,4).