I dagsläget behandlar Finland cirka tusen visumärenden dagligen för ryska turister. Nyligen fattade finska regeringen ett beslut om att endast 10 procent av ansökningarna ska godkännas, berättar Haavisto för svenska Yle.

ANNONS

Det har tidigare rapporterats i media, bland annat i Dagens Nyheter, om hur tillströmningen av ryska turister väckte motvilja bland befolkningen i Finland. Många uttryckte att de hade svårt för att överse med shoppande ryssar under pågående kriget i Ukraina.

Det blev för mycket och efter många diskussioner fattade den finska regeringen beslut om kraftiga restriktioner av ryska turistvisum. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) bekräftade regeringens beslut för Yle.

”Vi kommer att begränsa mängden beviljade ansökningar till en tiondel av den nuvarande nivån.”

Det skulle ha varit svårt för den finska regeringen att inte vara lyhörd mot finska befolkningen som uttryckt tidligt missnöje mot fullpackade turistbussar från Sankt Petersburg som anlände dagligen till Helsingfors.

Ett beslut som väcker etiska frågor

Ett sånt här beslut väcker förstås etiska frågor, men Haavisto tror att berörda ryssar förstår budskapet, eftersom Finland också hjälper Ukrainska flyktingar. Det handlar om att skapa en balans. Haavisto betonade samtidigt för Yle att Finland vill göra det enklare för ryssar som vill lämna sitt land. Den ryska turismen sticker dock i ögonen.

ANNONS
ANNONS

Haavisto vill gärna se ett gemensamt beslut på EU-nivå om att begränsa antalet ryska turistvisum. Det skulle bli enklare och smidigare om alla länder hade samma regler.

Läs även: Finland och Estland vill stoppa ryska turistvisum till EU [Dagens PS]