BNP föll på nytt i december och bidrog därmed till ”en svag avslutning på det gångna året”, skriver Statistiska centralbyrån, SCB.

ANNONS

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december, säsongsrensat och jämfört med föregående månad, enligt Statistiska centralbyråns preliminära sammanställning.

För det fjärde kvartalet som helhet minskade bruttonationalprodukten med 0,6 procent, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal.

I december 2022 var den 1,8 procent lägre än i december 2021.

SCB om BNP: Svag avslutning på 2022

Indikatorns sammanställning av årets sista kvartal pekar mot en utveckling i bruttonationalprodukten för helåret 2022 på 2,4 procent i jämförelse med föregående år.

”BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året. Utvecklingen för 2022 som helhet landade något över den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste decennierna, vilket till största del kan förklaras av låg ekonomisk aktivitet första halvan i jämförelseperioden 2021 snarare än av att BNP tydligt ökat under det senaste året”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Läs mer här.

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nordeas chefsekonom: ”2023 är ett förlorat år” [Dagens PS]

Läs  mer: Ljusglimt – USA:s BNP steg i fjärde kvartalet [Dagens PS]