Även om kryptovalutor seglat upp som det senaste decenniets bästa tillgångsslag så utklassar aktier på lång sikt.

ANNONS

Investmentbanken Morgan Stanleys analys bekräftar det här faktumet ytterligare. Banken har gått tillbaka till 1980 och jämfört avkastningen fram till dags dato på aktier, obligationer, guld och bankkontot.

Det är också de fyra vanligaste spar- och investeringsformerna.

Utklassar obligationer

Grafen nedan säger allt. Aktier utklassar allt i termer av avkastning. De senaste 41 åren har aktier utklassat obligationer med i runda slängar en faktor 5, guld 15 och bankboken 20.

Ett börsras på 75% skulle inte förändra rankningen

Ett börsras här och nu på 75 procent skulle inte förändra rankingen. Utfallet avser den amerikanska marknaden med resultatet torde vara i princip detsamma på hemmaplan.

aktier utklassar

Skillnaden är tolv års börsuppgång

Men Morgan Stanleys sammanställning sätter också fingret på den starka börsuppgången sedan finanskrisen. Hade mätperioden slutat 2008 skulle det vara jämt skägg mellan obligationer och aktier. Tolv års börsuppgång har gjort en enorm skillnad.

ANNONS
ANNONS

Allt är inte guld som glimmar

Den stora överraskningen i analysen är det svaga utfallet för tillgångsslaget guld.

Trots alla tillskyndare av den ädla metallen är avkastningen sedan 1980 marginellt bättre än bankboken. De första 30 åren var avkastningen till och med sämre.