I ett försök att ersätta rysk naturgas och minska Rysslands inflytande förväntas Europeiska Unionen nu förstärka sitt samarbete med Afrika, skriver Bloomberg. 

ANNONS

Att minska energibehovet till Moskva har just nu högsta prioritet inom den Europeiska Unionen. Som ett led i det utarbetar organisationen en handlingsplan som avser att reducera det ryska beroendet med närmare två tredjedelar. Man närmar sig samtidigt Afrika för att ersätta den ryska gasimporten.

Outnyttjad potential i Afrika

Enligt ett EU-dokument som Bloomberg tagit del av kan afrikanska länder som Nigeria, Senegal och Angola, erbjuda outnyttjad potential i flytande naturgas, vilket motiverar att Afrika nu blivit en stor del av EU:s planer.

Med den uppdaterade energistrategin hoppas man kunna ersätta rysk gas med 10 miljoner ton förnybart väte lagom till 2030, vilket även ligger i linje med EU:s ambitiösa gröna avtal om att överge fossila bränslen och uppnå klimatneutralitet.

Stöttar Azerbajdzjan

I dokumentet framgår det även att ökade transporter från andra länder än Ryssland kommer att kräva att relationer omvandlas och en ny framväxande typ av leverantörer får kliva fram.

Man planerar även att stödja den södra gaskorridoren, och länder som Azerbajdzjan, genom att fördubbla kapaciteten där till 20 miljarder kubikmeter per år, skriver Bloomberg. 

Totalt sett är man enligt dokumentet också på det klara med att projektet kommer att kräva ett stort mått av samarbete, flexibilitet och öppenhet, både när det gäller stora producentländer som konsumenter.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU splittrat om förbud mot rysk energiimport [Dagens PS]

Läs även: Algeriet hotar att stänga av gas till Spanien [Dagens PS]