EU godkänner Bristol Mayers Squibbs läkemedel Opdivo som tilläggsbehandling av matstrupscancer och cancer mellan matstrupe och magsäck.

ANNONS

Det globala biopharmabolaget Bristol Mayers Squibbs Opdivo är den enda godkända immunterapibehandlingen i EU för tilläggsbehandling av matstrupscancer (esofaguscancer) och cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck (gastro-esophageal junction, GEJ).

Godkännandet gäller behandling av vuxna patienter med kvarvarande mikroskopisk sjukdom efter att först ha fått kemoradioterapi som behandling före huvudbehandlingen, kirurgiskt avlägsnande av tumören. Godkännandet baseras på resultat från fas 3-studien Checkmate-577, som visade att behandling med Opdivo fördubblade överlevnaden jämfört med placebo.

Patienter med stora medicinska behov

”Våra studier har visat att användningen av immunterapi i tidigt stadium kan förhindra återfall av cancer för vissa patienter. Godkännandet av Opdivo vid malignt melanom var det första godkännandet för adjuvant behandling med en immuncheckpointhämmare. Vi är mycket glada att Opdivo har blivit godkänd inom EU som den första PD1-hämmaren för adjuvant behandling vid matstrupscancer eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck, två patientgrupper med stora medicinska behov, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige, i ett pressmeddelande.

EU-kommissionens godkännande av den nya indikationen för Opdivo som tillgäggsbehandling av esofaguscancer och GEJ hos vuxna inkluderar, förutom EU:s 27 medlemsländer, även Norge, Island och Liechtenstein. I maj 2021 blev Opdivo godkänd för denna indikation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Vanlig orsak till cancerrelaterad död

Esofaguscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och den sjätte vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. År 2020 rapporterades globalt 540 000 dödsfall och 600 000 nya patienter diagnosticerades med cancer i matstrupen. I Sverige får varje år cirka 500 personer denna diagnos.

Magsäckscancer kallas även magcancer eller ventrikelcancer och är den femte vanligaste cancerformen i världen samt den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. År 2020 rapporterades globalt 770 000 dödsfall och cirka en miljon nya patienter diagnosticerades med magsäckscancer. I Sverige får varje år cirka 600 personer denna diagnos.

ANNONS
ANNONS

Flera former av cancer klassificeras som magsäckscancer, inklusive det som kallas GEJ, det vill säga cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck.

Läs mer: Sprint Bioscience utlicensierar läkemedelsprogram mot cancer [Dagens Ps]