Ett vaccin mot covid-19 i pulverform som varken kräver kylkedja eller vårdpersonal och som kan postas till dem som ska vaccineras är nu under utveckling.

ANNONS

Vanligtvis ges vaccin via en injektion, men det Stockholmsbaserade bolaget ISR, som arbetar med innovationsdriven forskning, har utvecklat ett vaccin mot covid-19 som inhaleras i pulverform.

Företaget Iconovo i Lund, som tar fram inhalatorer för läkemedel i pulverform, har tagit fram en engångsinhalator för vaccinpulvret. Med inhalatorn dras pulvret ned i lungorna och finfördelas.

Bra vaccin för utvecklingsländer

Inom några månader ska kliniska studier inledas och om vaccinet fungerar som tänkt är marknadspotentialen enorm eftersom pulvervaccinet varken kräver kylkedjor eller vårdpersonal för administrationen.

Att vaccinet inte behöver förvaras kallt och att det inte behöver ges av vårdpersonal gör att det skulle vara särskilt bra i utvecklingsländer eftersom det i många utvecklingsländer är svårt att hantera vacciner som kräver kylkedjor med temperaturer på upp till -70 grader Celcius då det inte finns tillgång till djupfrysar.

Vaccinet kan postas till befolkningen

”När man inhalerar ett vaccin så får man ett immunsvar i lungan, lokalt, samtidigt som man också får ett immunsvar systemiskt i kroppen som gör att man kan på ett effektivt sätt både blockera viruset i lungan och blockera det med kroppens vanliga immunförsvar”, säger Johan Wäborg vd på Iconovo till TV4.

Han säger vidare att de tänker sig en framtid där vaccinet kan postas till en massa individer och att miljontals människor då skulle kunna ta vaccinet samtidigt.

Brottom med utvecklingen

Eftersom coronapandemin pågår för fullt är det brottom att få vaccinet färdigutvecklat. Det finns även andra bolag som forskar på covid-19 vaccin i pulverform.

ANNONS
ANNONS

Exempelvis håller Pfizer på att utvecka en pulverform av sitt RNA-baserade Covid-19 vaccin som ska kunna förvaras i normal kylskåpstemperatur. Bolaget vill minska behovet av de extremt kalla temperaturer som en del av de existerande vaccinerna mot covid-19 behöver.

Johan Wäborg tror att lanseringen av ISR:s nya pulvervaccin med Iconovos inhalator kan komma om några år.

Läs mer: Billigare att vaccinera i låginkomstländer än att inte göra det [Dagens PS]