Riksbanken varnar för ett skräckscenario på upp till 1.000 miljarder kronor i kreditförluster.

ANNONS

Det här skriver Svenska Dagbladet och förklarar att scenariot är fem gånger värre än vad Finansinspektionen och EU kom fram till i höstas.

Scenariot utgår från om bostadspriserna hamnar i fritt fall och svensk ekonomi drabbas av härdsmälta.

”Resultaten i vårt stresstest visar att bankernas kreditförluster kan bli betydande. Om huspriser och den höga skuldsättningen ges större betydelse så hamnar man i den övre delen av intervallet (1 000 miljarder kronor, reds anm)”, säger Olof Sandstedt, chef för avdelningen finansiell stabilitet på Riksbanken, till SvD.

Riksbanken konstaterar till skillnad mot de stresstester som de svenska bankerna tidigare genomgått att bankernas reserver inte är tillräckliga om katastrofen är ett faktum.

”Vår sammantagna bedömning i Stabilitetsrapporten är att bankernas motståndskraft behöver öka”, säger Olof Sandstedt till tidningen.

ANNONS
ANNONS

Riksbankens analys sträcker sig över en treårsperiod och kreditförlusterna för de svenska bankerna skulle enligt kalkylen bli 771 miljarder kronor, att jämföra med 155 miljarder kronor i EBA:s stresstest.

Enligt Riksbanken skulle det uppställda scenariot leda till en makrochock med omfattande spridningsrisk, som i sin tur skulle orsaka prisfall på bostäder, minskade möjligheter för hushållen att konsumera och ökande förluster av företagskrediter.