Litiumjonbatterier är den ledande batteritekniken, det som driver de flesta av vår bärbara elektronik och det som driver elbilar. Men vi har en bit kvar till säkra batterier. Förödande bränder och explosioner kan inträffa, skriver Energy Storage News.

ANNONS

Batteritekniken ser ut att bli en av de verkliga hörnstenarna för att lagra ren energi och driva elektriska maskiner. I och med att intresset för batterier blir allt mer accentuerat så blir också säkerhetstänkandet det.

Litiumjonbatteriererna innebär säkerhetsrisker och det går aldrig att helt förebygga bränder och explosioner till följd av de reaktiva ämnen som finns i batteriets elektrolyt.

Några incidenter har skrämt upp hela världen, som branden på Teslas Victorian Big Factory i Australien och Moss Landing Energy Storage Facility i Kalifornien.

Medan stora delar av branschen undersöker och även lanserar batterier med fastfaselektrolyter – som inte orsakar så stora säkerhetsbrister – så finns det andra som så gott det går försöker hantera den dominerande tekniken, där elektrolyten består av vätska.

Säkra batterier svårt att uppnå

När sammanslutningen Electric Energy Storage träffades i München förra veckan stod säkerheten högt på agendan. Accure Battery Intelligence är ett av bolagen som försöker lösa problemen med de nuvarande batterierna. De tillhandahåller en mjukvara som övervakar batteriets hälsa under tiden som det åldras. Bland annat kan det känna av tendenser till dendritbildning och då signalera att batteriet ska bytas ut.

ANNONS
ANNONS

Den franska energilagertillverkaren Saft har löst det hela med att dela upp sina system i enheter, och har aldrig råkat ut för några allvarliga incidender eller olyckor. Säkerhetstänkandet är inbyggt i batterierna.

”Från första början har vi gjort en riskanalys av alla möjligheter. Det inkluderar sådnt som effekterna av ett kylsystem, där vi inkluderar de effekter som luftfuktigheten kan ha på kondensationen. Det är en risk, för I ett system med 1 500 volt kan fukt alltid orsaka läckor”, säger bolagets utvecklingschef Michael Lippert.

Han menar att bolagets system för att upptäcka och åtgärda risker är unikt.

Bränder i litiumjonbatterier kommer med egna risker, eftersom de är svåra att släcka. Det kräver kunskaper om ämnena hos exempelvis brandkåren.

De största orsakerna till att batterier brinner är överhettning, överspänning eller överström. Det händer också att så kallade dendritbildningar orsakar kortslutning i äldre batterier.

ANNONS
ANNONS

Bolaget Intilion, som arbetar på den tyska marknaden, hjälper till att designa energilager så att det blir svårt för bränder att spridas från en del till en annan del. Man har också försökt se till att varje modul i ett batteri är tillräckligt separerad, så att gaser inte antänds.

Men fortfarande är säkerhetsfrågan inte på långa vägar löst, och industrin har en bit kvar att vandra.

Läs också:

Dyrare batterier allt större problem för bilbranschen [Dagens PS]
Brand på fraktfärjan med lyxbilar avtar – inget material kvar [Dagens PS]