Dagens PS

Kreditförlusterna skenar – utdelningen nästan halveras

Swedbank
Swedbanks vd Jens Henriksson. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 28 jan. 2020Publicerad: 28 jan. 2020

Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Föreslagen utdelning var något högre än väntat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

De totala intäkterna uppgick till 11 956 miljoner kronor (10 732), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 209 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 408 miljoner kronor (6 335), väntat 6 499 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 415 miljoner kronor (3 183), väntat var 3 322 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 5 549 miljoner kronor (4 406). Konsultkostnaderna för att hantera penningtvätts-relaterade utredningar ökade med 199 miljoner kronor och uppgick totalt till 519 miljoner kronor under kvartalet.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 407 miljoner kronor (6 326), väntat var 5 831 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 988 miljoner kronor (412). Kreditförlustnivån steg till 0,23 procent (0,10).

Rörelseresultatet blev 5 401 miljoner kronor (5 882), väntat var 5 242 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 428 miljoner kronor (4 594), väntat var 4 115 miljoner kronor.

ANNONS

Resultatet per aktie blev 3,95 kronor (4,09).

I utdelning föreslås 8,80 kronor per aktie, väntat 8,53 kronor. Föregående år var utdelningen 14,20 kronor.

Nettoresultat finansiella poster ökade till 1 218 miljoner kronor (457). Orsaken var främst en positiv värdeutveckling av aktieinnehav en i Visa och Asiakastieto, samt derivat kopplade till bankens upplåning. Även ett högre resultat inom Stora företag & Institutioner, till största delen drivet av värdejusteringar på derivat (CVA/DVA), bidrog positivt till utvecklingen.

“Vi avslutade året med ett något svagare resultat än förra kvartalet. Intäkterna växte, men kostnaderna och kreditförlusterna var också högre. Konkurrensen i svenska bolånemarknaden har ökat ytterligare vilket återspeglas i räntenettot som tyngdes av lägre bolånemarginaler. Även utlåningsvolymerna var lägre till följd av ökad konkurrens och negativa valutaeffekter”, säger vd Jens Henriksson.

Om de stigande kreditförlusterna säger Henriksson:

“Kreditförlusterna var också högre och avsåg främst ytterligare reserveringar på tidigare kända oljerelaterade problemengagemang. Vissa segment inom oljesektorn har fortfarande överskottskapacitet som behöver hanteras. Kreditkvaliteten var i övrigt fortsatt god på alla våra hemmamarknader.”

Han säger också att Swedbank siktar på att kostnaderna i år ska ligga på ungefär samma nivå som under 2019, det vill säga cirka 20 miljarder kronor. 

Swedbank, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018
Intäkter11 95611 2096,7%10 732
Räntenetto6 4086 499-1,4%6 335
Provisionsnetto3 4153 3222,8%3 183
Rörelsekostnader5 5494 406
Rörelseresultat före kreditförluster6 4075 8319,9%6 326
Kreditförluster-988-554-412
Rörelseresultat5 4015 2423,0%5 882
Nettoresultat4 4284 1157,6%4 594
Resultat per aktie, kronor3,954,09
Utdelning per aktie, kronor8,808,533,2%14,20
ANNONS

Konsensusdata från Factset

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS