Kabelföretag högintressanta för investerare, och därtill dominerande på världsmarknaden. Tre europeiska företag har 80 procent av världsmarknaden för kabeldragning.

ANNONS

Nexans (franskt), Prysmian (italienskt) och så danska NKT ska bidra till att Europa når nollvisionen för utsläpp år 2060. Allt tack vare en kombination av kabeltillverkning och rätt skepp att lägga den med.

Enligt Credit Suisse beräknas enbart marknaden för kabeldragning under havsytan växa från 4,5 miljarder euro (45,5 miljarder kronor) i år till 5,5 miljarder euro (55,6 miljarder kronor) 2022.

Tagit över världsmarknaden

Den senaste tidens energikriser visar att balansen mellan tillgång och efterfrågan på el är svår. Än svårare blir den när förnybar energi blandas in: vinden kan mojna, och solen gå i moln, och att lagra el är komplicerat och dyrt. Ofta måste elen användas där den produceras.

Att binda samman producenter med konsumenter kräver mil efter mil av kablar, och här har alltså europeiska företag mer eller mindre tagit över världsmarknaden utanför Kina. Det gör också kabelföretag högintressanta för investerare.

Det är de specialbyggda skeppen som ändrat spelplanen. Förr gick gränsen för vad skeppen klarade vid 1 200 meters djup. De specialbeställda och -byggda skepp som företagen använder, 150 meter långa, kan lägga kablar ned till 3 000 meter. Där man förr tvingades använda kortare kabellängder som sammanfogades kan nu kilometerlånga högspänningsledningar som väger 150 kilo mer löpmeter rullas ut från skeppen.

Skeppen har också med en robot som kan gräva löpgravar i grundare vatten, vilket har öppnat Medelhavet för tekniken. Där har arbete påbörjats med att knyta Kreta till nätet på grekiska fastlandet.

Byteshandel i el

Nyligen togs den 720 kilometer långa sträckningen mellan Norge och Storbritannien i bruk.

Potentialen är enorm. Enligt The Economist exporterades inom OECD enbart 4,3 procent energi år 2018. Med ett nätverk av högspänningskablar som binder ihop länder kan också de förnybara elkällorna utnyttjas bättre, och el blir en bytesvara.

ANNONS
ANNONS

Om vinden inte blåser i Danmark, där den annars står för hela elbehovet, kan vattenkraft importeras från Norge. När Norge behöver spara på sina vattenreserver kan Danmark bidra med vindkraftsel.

Läs även: Solcellsparken blir störst i Sverige – viktigt tillskott [Dagens PS]

Läs även: Rejlers förvärvar elkraftskonsulten Kraftkon [Dagens PS]