Dagens PS

IT-bolag faller tungt på klen rapport

Dustin faller tungt i dag i morgonhandeln på börsen. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle och i ett annat börssammanhang. (Foto: TT)
Dustin faller tungt i dag i morgonhandeln på börsen. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle och i ett annat börssammanhang. (Foto: TT)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 09 okt. 2019Publicerad: 09 okt. 2019

IT-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat och jämfört med föregående år sjönk vinsten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,00 kronor (2,71), väntat var 3,13.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är Dustins aktie som faller med 6 procent direkt i öppningen av Stockholmsbörsen vars storbolagsindex i skrivande stund är ned med 0,3 procent, enligt Di:s Börsmorgon.

Dustins omsättning uppgick till 3 026 miljoner kronor (2 524), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 046.

“Vi avslutar verksamhetsåret med en stark omsättningstillväxt på 20 procent i det fjärde kvartalet, varav drygt 11 procent organiskt. Tillväxten drivs fortsatt av en kraftig volymutveckling inom den publika sektorn, medan försäljningen till företagsmarknaden har varit lite avvaktande under kvartalet”, konstaterar vd Thomas Ekman.

Ebita-resultatet uppgick till 120 miljoner kronor (119), väntat 123, med en ebita-marginal på 4,0 procent (4,7).

Den lägre marginalen förklaras av en förändrad försäljningsmix med en hög andel försäljning till den offentliga sektorn med lägre lönsamhet. Jämfört med det tredje kvartalet har den justerade ebita-marginalen förbättrats något trots en generellt mer avvaktande marknad, uppger Dustin.

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (107), väntat rörelseresultat var 115. Här ingår jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4). Rörelsemarginalen var 3,4 procent (4,2).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (70,5), analytikerkonsensus 72.

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (0,90).

Dustin föreslår 3,00 kronor i utdelning (2,71), väntat 3,13.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,8 miljoner kronor (59,1).

“Vår finansiella ställning är fortsatt god och vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, såväl organiskt som via förvärv”, avslutar Thomas Ekman sitt vd-ord.

Dustin, MkrQ4-2018/2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2017/2018
Nettoomsättning3 0263 046-0,7%2 524
EBITA120123-2,4%119
EBITA-marginal4,0%4,0%4,7%
Rörelseresultat102115-11,3%107
Rörelsemarginal3,4%3,8%4,2%
Nettoresultat73721,4%70,5
Resultat per aktie, kronor0,830,90
Kassaflöde från löpande verksamhet70,859,1
Utdelning per aktie, kronor3,003,13-4,2%2,71

Konsensusdata från Factset

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS