Rådgivarbolaget ISS vill inte ge Ericssons vd Börje Ekholm ansvarsfrihet, skriver Dagens Industri. Ekholm och tre andra styrelseledamöter anses inte ha tagit sitt ansvar vid korruptionshärvan i Irak.

ANNONS

Det är särskilt de allvarliga korruptionsanklagelserna, där mutor har kunnat kanaliseras till terrorgruppen IS, som får ISS att förespråka det här.

Särskilt klandras vd:n Börje Ekholm, eftersom han har varit ansvarig för den dagliga löpande verksamheten och inte agerat kraftigare när mutorna kom till hans kännedom.

ISS kritiserar styrelsen

Tre styrelseledamöter och en representant från arbetstagarsidan har suttit i kommittén för revision och regelefterlevnad. Dessa anses tillsammans med vd:n ha brustit vad gäller kontroll, kommunikation och åtgärder.

Det uppger Dagens Industri, som har tagit del av handlingarna.

En av ledamöterna, Jan Carlson, vill man helt entlediga från styrelseuppdraget, eftersom han sitter i flera andra bolagsstyrelser.

ANNONS
ANNONS

ISS skriver: ”Att rösta mot ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som är ledamöter i kommittén anses lämpligt vid det här laget.”

Läs också:

Börje Ekholms bonus på 188 miljoner upprör storägare [Dagens PS]